Fristen for å svara på SMS er sett til 18.12.2022
NB! Hugs å sjekka at vassmålarnummer stemmer når du les av, er det feil må du melda frå om det.

For å registera målarstand svarar ein på SMS’en.
Skriv inn vassmålarstanden: berre heile tal, ikkje ta med raude tal eller tal bak komma.
Ikkje skriv inn tekst eller teikn som punktum eller liknande.