Symjehallane opnar til ulike datoar om hausten, og stengjer til ulike datoar på våren. Dersom ikkje anna er oppgitt er dei stengt i feriar og på heilagdagar. Sjå under kvart basseng for opningstider.

Reglar og rutinar i symjebassenga kan du lesa om her.

Hatlestrand

Symjehallen opnar torsdag 19. oktober og held ope til og med torsdag 21. mars.

Tlf.nr. kveldstid: 48 25 41 64

Hatlestrand barne- og ungdomsskule dagtid: 53 46 11 80 (08.00-15.00)

Torsdag

17.00 – 18.00 

Familiebading 

 

18.00 – 19.00

Familiebading 

 

19.00 – 20.00

Ope for alle over 12 år

 

20.00 – 21.00

Vaksne over 16 år

 

Rosendal

Symjehallen opnar måndag 18. september og held ope til og med onsdag 20. mars. 

(Badstova er dessverre framleis i ustand).

Telefon kveldstid: 47 67 22 33

Rosendal ungdomsskule dagtid: 53 46 13 20

 

Måndag 18.00 - 19.00 Familiebading 
 19.00 - 20.00 Ope for alle
 20.00 - 21.00 Kvinner over 16 år
   
Tysdag 17:00 - 18.00Familiebading 
 18.00 -19.00 Familiebading
 19.00 - 20.00 Vaksne over 16 år
   
Onsdag18.00 - 19.00 Familiebading
 19.00 - 20.00 Ope for alle
 20.00 - 21.00 Vaksne over 16 år 
   

For spørsmål, ring:

Bassenget på kveldstid, tlf 476 72 233

Rosendal ungdomsskule på dagtid, tlf 53 46 13 20

 

Undarheim

Symjehallen opnar laurdag 2. september og held ope til og med torsdag 30. mai.

Tlf.nr.: 53 46 14 71

 

Tysdag

19.00 – 21.00

Ope for alle vaksne over 16 år (menn har badstove)

 

 

Billettsal startar 18.50

 

 

 

Torsdag

17.00 – 18.00

Familiebad. Billettsal startar 16.50

 

18.00 – 19.00

Familiebad. Billettsal startar 17.50

 

19.00 – 21.00

Ope for vaksne over 16 år (damer har badstove)

 

 

 

Laurdag

10.45 – 11.45

Familiebad

 

11.45 – 12.45

Familiebad

 

12.45 – 13.45

Ope for alle

 

 

 

Søndag 14.00 - 17.00

Ope for alle

Øyatun

Symjehallen opnar måndag 18. september og held ope til og med søndag 24. mars.

Øyatun skule, tlf: 53 46 13 79

Adresse: Steinavegen 5, 5454 Sæbøvik

 

Måndag 

16.30 – 17.15 

Familiebading 

 

17:15 – 18.00

Familiebading 

 

18.00 – 18.45

Ope for alle 

 

19.00 – 19.45

Vaksne over 16 år

 

20.00 – 20.45

Vaksne over 16 år

 

 

 

Onsdag 

17.00 - 17.45 

Familiebading 

 

18.00 - 18.45 

Familiebading 

 

19.00 - 19.45 

Ope for alle 

 

20.00 – 20.45

Vaksne over 16 år 

 

 

 

Laudag 

14.00 - 14.45 

Familiebading 

 

15.00 - 15.45 

Familiebading 

 

16.00 - 16.45 

Ope for alle

   

 

Søndag 10.00 - 11.15

Ope for alle

  11.30 - 12.15

Ope for alle

  12.30 - 13.15

Ope for alle

Om årskort

  • For 2023 er det vedteke at det skal vere årskort for offentleg bading som kan nyttast i alle basseng (ikkje varmebassenget på Husnes). 
  • Årskorta skal synast til badevakt før offentleg bading. 
  • Eit foreldrepar kan nytta eit årskort på deling. Dvs. at foreldre/føresette kan byta på å følgja eit barn på familiebading. 
  • Eigaren av årskortet er ansvarleg for å følgja med på utløpsdatoen og at årskortet er gyldig. 
  • Årskorta for offentleg bading i Kvinnherad kommune er ikkje gyldig i varmebassenget på Husnes. 

Pris årskort 2023:

Vaksne kr 880

Born kr 410