Symjehallane har ulike datoar for når det er ope for offentleg bading, sjå informasjon om dette under kvar lokasjon. I opningsperioden følgjer symjehallane skuleruta i kommunen og er stengt i ferier og på heilagdagar.

Reglar og rutinar i symjebassenga kan du lesa om her.

Hatlestrand

Tlf.nr. kveldstid: 482 54 164

Opnar 20. oktober 2022 tom 23. mars 2023.

Hatlestrand skule dagtid: 53 46 11 80 (0800-1500)

Torsdag

17.00 – 18.00 

Familiebading 

 

18.00 – 19.00

Familiebading 

 

19.00 – 20.00

Ope for alle over 12 år

 

20.00 – 21.00

Vaksne over 16 år

 

Rosendal

Bassenget ved Rosendal ungdomsskule er ope frå og med 19.september 2022 tom 31.mars 2023, og har og følgjande gruppetider:

Tlf.nr. kveldstid: 476 72 233

Rosendal ungdomsskule dagtid: 53 46 13 20

NB! Badstova er for tida ute av drift. (pr. 21.03.23)

 

Måndag 

18.00 - 19.00 

Familiebading 

 

19.00 - 20.00 

Ope for alle

 

20.00 - 21.00 

Kvinner over 16 år

 

 

 

Tysdag 

17:00 - 18.00

Familiebading 

 

18.00 -19.00 

Familiebading

 

19.00 - 20.00 

Vaksne over 16 år

 

 

 

Onsdag

18.00 - 19.00 

Familiebading

 

19.00 - 20.00 

Ope for alle

 

20.00 - 21.00 

Vaksne over 16 år 

 

 

 

For spørsmål, ring:

Bassenget på kveldstid, tlf 476 72 233

Rosendal ungdomsskule på dagtid, tlf 53 46 13 20

 

Undarheim

Ope basseng ved Undarheim skule frå og med 1. september 2022

Tlf.nr.: 53 46 14 71

 

Tysdag

19.00 – 21.00

Ope for alle vaksne over 16 år (menn har badstove)

 

 

Billettsal startar 18.50

 

 

 

Torsdag

17.00 – 18.00

Familiebad. Billettsal startar 16.50

 

18.00 – 19.00

Familiebad. Billettsal startar 17.50

 

19.00 – 21.00

Ope for vaksne over 16 år (damer har badstove)

 

 

 

Laurdag

10.45 – 11.45

Familiebad

 

11.45 – 12.45

Familiebad

 

12.45 – 13.45

Ope for alle

 

 

 

Øyatun

Opner 19. september 2022

Øyatun skule, tlf: 53 46 13 79
Adresse: Steinavegen 5, 5454 Sæbøvik

 

Måndag 

16.30 – 17.15 

Familiebading 

 

17:15 – 18.00

Familiebading 

 

18.00 – 18.45

Ope for alle 

 

19.00 – 19.45

Vaksne over 16 år

 

20.00 – 20.45

Vaksne over 16 år

 

 

 

Onsdag 

17.00 - 17.45 

Familiebading 

 

18.00 - 18.45 

Familiebading 

 

19.00 - 19.45 

Ope for alle 

 

20.00 – 20.45

Vaksne over 16 år 

 

 

 

Laudag 

14.00 - 14.45 

Familiebading 

 

15.00 - 15.45 

Familiebading 

 

16.00 - 16.45 

Ope for alle

Om årskort

  • Årskortet kan nyttast i det bassenget det vert kjøpt i. Skal du symja i eit anna basseng, løyser du enkeltbillett. 
  • Årskorta skal synast til badevakt før offentleg bading. 
  • Eit foreldrepar kan nytta eit årskort på deling. Dvs. at foreldre/føresette kan byta på å følgja eit barn på familiebading. 
  • Eigaren av årskortet er ansvarleg for å følgja med på utløpsdatoen og at årskortet er gyldig. 
  • Årskorta for offentleg bading i Kvinnherad kommune er ikkje gyldig i varmebassenget på Husnes. 
  • Årskort som vart forlenga under pandemien er gyldig fram til ny dato sett av badevakt.