Sivilforsvaret si primæroppgåve er å beskytta innbyggjarane i krig. Etaten er også staten sin beredskapsressurs og gjev støtte til naud- og beredskapsetatar ved store og spesielle hendingar. Sivilforsvaret er ein del av Norge sin heilskaplege beredskap i fred, krise og krig. Dei hjelper også lokalsamfunnet og naudetatane ved ulukker og katastrofar. Sivilforsvaret i Hordaland har åtte fredsinnsatsgrupper, ei mobil forsterkningseining, ei mobil renseeining, åtte radiac-målepatruljer og 14 fredsinnsatsgrupper med personell.

Aktuelle lenkjer:
Sivilforsvaret.no
Sikkerhverdag.no
dsa.no
dsb.no