Betalingssatsar gjev ei oversikt over alle gjeldande satsar.

Gebyrregulativet er revidert med utgongspunkt i Kvinnherad kommunestyre sitt vedtak 17.12.2015. Dokumentet fortel korleis ein les gebyrregulativet, utan satsar.

Betalingssatsar 2020 - alle tenesteområde.pdf

Gebyrregulativ_ 2020.pdf

 

Innstillinga til kommunedirektøren kan du lese her.