hjort kalv

Informasjonsmøte om Fri Kalv-prosjektet

Tysdag 28. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen, Rådhuset, Rosendal
Arve Aarhus (NINA/Utmarksavdelinga Vest as) skal fortelje litt om resultata frå Frikalv-prosjektet 2020-2022 samt vurdering av bestandstilstanden for hjortebestanden i området.
Alle interesserte er hjarteleg velkomne.
Etter infomøtet blir det årsmøte Søre Kvinnherad og Åkrafjorden bestandsplanområde hjort.
foto: Leiv Trygve Varanes
null

Viltforvalting

Leiv Trygve Varanes overlet no stafettpinnen for viltforvaltinga til Francesca Galdiolo og Kjetil Mehl

Inn på tunet

Informasjonsmøte om

22. mars på Kulturhuset på Husnes

Skogbruksplan

NY SKOGBRUKSPLAN I KVINNHERAD OG ETNE

No er ny skogbruksplan klar for bestilling!
Alle skogeigarane skal få eit brev med info i postkassen.
Bestillinga kan gjerast på nett