Mottaket er ope som vanleg måndag, onsdag og fredag frå klokka 09:30-11:30.
Det kan òg gjerast timeavtalar utanom opningstida.