Me har fleire helsearbeidarar med spisskompetanse i kreftsjukepleie og palliasjon, som koordinerar og legg til rette kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte.

Viss du opplev kreftsjukdom og treng bistand til noko, eller berre ynskjer å ha nokon å snakke med, kan du ta kontakt med kreftsjukepleiar, Marit Sjøvangen.

Les brosjyren vår her