Kommunedirektør
Leif Ove Mikkelsen
Tlf. 48 31 92 91
E-post: leif.ove.mikkelsen@kvinnherad.kommune.no

Kommunedirektøren si leiargruppe

Sektorleiar Oppvekst
Anne Sofie Bjelland Kjeka
Tlf. 99 10 34 30
E-post: anne.sofie.bjelland.kjeka@kvinnherad.kommune.no


Sektorleiar Omsorg, helse og sosial
Åslaug Brænde
Tlf. 91 13 83 34
E-post: aslaug.braende@kvinnherad.kommune.no


Sektorleiar Teknikk og miljø
Sigbjørn Øye
Tlf. 91 53 14 82
E-post: sigbjorn.oye@kvinnherad.kommune.no


Sektorleiar Samfunnsutvikling
Anbjørn Høivik
Tlf. 91 70 57 37
E-post: anbjorn.hoivik@kvinnherad.kommune.no


Leiar Administrasjon
Gunn Tove Petterteig
Tlf. 97 01 80 29
E-post: gunn.tove.petterteig@kvinnherad.kommune.no

Gunn Berit Sandnes Fosse
Tlf. 97 02 42 82
E-post: gunn.fosse@kvinnherad.kommune.no
 
Økonomisjef
Niels Jakob Erlingsson
Tlf. 95 20 89 09
E-post: niels.jakob.erlingsson@kvinnherad.kommune.no

Koordinerande eining

Leiar Koordinerande eining
Ingegjerd Meltzer Tufte
Tlf. 48 01 01 24
E-post: ingegjerd.tufte@kvinnherad.kommune.no

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka deg sjølv er den betalinga du får.

Veronica T. Thorsen
Tlf. 900 76 543
E-post: veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no