Elektronisk fakturaadresse er organisasjonsnummeret.
Vårt organisasjonsnummer er 964967636

Våre betalingsvilkår ved EHF-faktura er 20 dagar etter mottak av korrekt faktura, om ikkje anna er bestemt i avtale.

Kvinnherad kommune anbefalar at du som leverandør tek kontakt med oss ved fyrste sending av EHF-faktura, slik at vi får sjekka at fakturaen kjem fram.

For faktura, bruk denne sjekklista:

 1. Opplysningar som må vera påført faktura:
  1. Vår fakturaadresse
  2. Ditt organisasjonsnummer
  3. Ditt bankkontonummer
  4. Fakturanummer og eventuelt KID
  5. Fakturadato
  6. Forfallsdato
 2. Faktura bør merkast med adresse varene er levert
 3. Faktura må merkast i felt «Deres ref.» med oppgitt Ressursnummer
  Ressursnr. må skrivast nøyaktig som oppgitt av bestillar – utan andre tegn, bokstavar eller mellomrom.
  Det skal inn i feltet <cbc:BuyerReference>xxxxxx<. Vårt resursnummer består av ein kombinasjon av bokstavar og tal.


Vår fakturaadresse er:
Organisasjonsnummer: 964967636 
fakturamottak@kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune ber også om at purringar blir sendt på EHF.

 

Faktura til Kvinnherad kommune