Kvinnherad kommune har vedteke akseptkriterium og metode for ROS-analyse til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad. Desse skal nyttast ved utarbeiding av arealdel til kommuneplanen og reguleringsplanar.

Aktseptkriterium og metode for ROS-analyse finn de her.

Aksept_ROS_figur.png